Tag

ekologia

„Kryzys ekologiczny to przede wszystkim kryzys wyobraźni” – pisał Lawrence Buell. Ta myśl stanowi punkt wyjścia dla ekokrytyki, która na pierwszy plan wysuwa relacje pomiędzy istotami ludzkimi a nie-ludzką naturą.…

0 Facebook Twitter Google + Pinterest

Webinary z klimatem

23 marca 2021

“Chcesz poznać odpowiedzi na pytania:  jakie działania podjąć, by zmniejszyć koszty zużycia energii?  czy istnieją działania dające natychmiastowe efekty, bez konieczności inwestycji?  jak poprawnie analizować rachunek? Zapisz się na nasz…

0 Facebook Twitter Google + Pinterest